Ta kontroll över ditt varumärke

Vill du skapa stabil tillväxt? Eller har du behov av att lägga grunden för ett gynnsamt företagsklimat? Kanske behöver du ta kommandot över hur marknadsföring och kommunikation påverkar ert varumärke? Oavsett vad dina mål är, kommer denna utbildning att hjälpa dig att ta kontroll över ditt varumärke.

Utbildningen sker i form av egenstudier på vår digitala plattform. Här guidas du genom hela processen av våra sakkunniga lärare på film, i text och bild.

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler som du kan välja att antingen köpa alla på en gång eller en och en, efterhand som du kommer framåt i arbetet. Modulerna är fristående från varandra men du behöver göra dem i rätt ordning. Modul 3 – kommunikationsstrategi behandlar det externa perspektivet och krävs därför inte för att kunna genomföra modul 4, även om du får ut som allra mest av utbildningen om du genomgår alla fyra moduler.

Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer eller har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Innehåll

 

Modul 1;
DIAGNOS INFÖR ETT VARUMÄRKESARBETE

Ta tempen på varumärket. Undvik gissningar och felaktiga beslut genom att ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Beskrivning

Modulen är del 1 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke - såväl internt som externt.

Du guidas av våra föreläsare – i föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden inte bara djup förståelse för vad ett varumärke är utan även verktyg, checklistor och tekniker för såväl faktainsamling som analysarbete.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det interaktiva verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels förståelse för vilka aspekter som påverkar varumärket, dels möjligheten att under utbildningens gång ta fram en egen diagnos med tillhörande slutsatser.

Exempel innehåll:

 • Vad är ett varumärke?
 • Begreppsförvirring och nomenklatur
 • Analys med hjälp av arketyper
 • Intern kartläggning
 • Extern kartläggning
 • Omvärldsanalys
 • Konkurrentanalys
 • Immaterialrätt och varumärkesskydd
 • och mängder med annan nyttig kunskap!

Pris: 2900 kr inkl tillgång till utbildningsmaterial och verktyg 12 mån från kursstart

Modul 2
VARUMÄRKESSTRATEGI

Med rätt verktygslåda i grunden – tydliga strategiska direktiv där såväl interna som externa perspektiv ryms – skapas förutsättningar för det som ett starkt och känt varumärke i slutänden handlar om: resultat på sista raden.

Beskrivning

Modulen är del 2 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke - såväl internt som externt. Denna del kräver att modul 1 – Diagnos inför ett varumärkesarbete – är genomförd.

I denna utbildningen guidas du genom den första strategifasen, där du lär dig arbeta fram den del av varumärkesstrategin som bland annat omfattar grundläggande värderingar och positionering.

Du guidas av våra föreläsare – i föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av olika, möjliga metodiker och en palett av nyttiga verktyg.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det interaktiva verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels kunskap om hur ett varumärke definieras på ett sätt som gör det relevant och attraktivt såväl i den egna organisationen som för marknaden, dels möjligheten att under utbildningens gång ta fram en egen varumärkesstrategi.

Innehåll

 • Grundläggande värderingar
 • Arketyper
 • Positionering
 • Varumärkeslöfte
 • Strategiska mål med varumärkesarbetet
 • Varumärkeshierarki
 • Affärsstrategiskt påverkan
 • Och mängder med annan nyttig kunskap!

Pris: 2900 kr inkl tillgång till utbildningsmaterial och verktyg 12 mån från kursstart

Modul 3
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Med hjälp av fem enkla frågor – vem, vad, var, när och hur – kartlägger vi hur kommunikationen ska bära varumärket på bästa sätt och samtidigt uppfylla alla kommunikativa syften och mål.

Beskrivning

Modulen är del 3 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke - såväl internt som externt. Denna del kräver att modul 1 och 2 om diagnostisering och varumärkesstrategiarbete – är genomförda.

I denna utbildningen guidas du genom den del av varumärkesstrategiarbetet som lär dig att komplettera varumärkesstrategin med en hållbar kommunikationsstrategi.

Du guidas av våra föreläsare – i föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av verktyg och checklistor som underlättar arbetet.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det interaktiva verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels kunskap om vilka aspekter som påverkar utfallet av såväl intern kommunikation som kommunikation med marknaden. Under utbildningens gång ges du möjlighet att arbeta fram en egen kommunikationsstrategi.

Innehåll

 • Vad är kommunikation?
 • Målgruppssegmentering
 • Intern kommunikation
 • Varumärkesbärande budskap
 • Kanalval
 • Marknadsplanering
 • "Timing is everything"
 • Visuella och verbala varumärkesbärare
 • Och mängder med annan viktig kunskap!

Pris: 2900 kr inkl. tillgång till utbildningsmaterial och verktyg 12 mån från kursstart

Modul 4
INTERN VARUMÄRKESIMPLEMENTERING

Hur får man alla med på tåget? Utbildningen ger dig verktygen för att själv kunna utbilda dina kollegor i att ”leva” varumärket – uppifrån och ner, inifrån och ut.

Beskrivning

Modulen är del 4 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke - såväl internt som externt. Denna utbildning förutsätter att en varumärkesstrategi finns och att man är i fas att påbörja implementering. Vi rekommenderar att man inför detta arbete genomgår modul 1 och modul 2 i vår kompletta varumärkesutbildning. Modul 3 – kommunikationsstrategi behandlar det externa perspektivet och krävs därför inte för modul 4, även om du får ut som allra mest av utbildningen om du genomgår alla fyra moduler.

I denna utbildningen lär du dig hur man tar ett varumärkesarbete från att vara en pappersprodukt till att bli en del av organisationens vardag och verklighet – helt enkelt hur man lever sitt varumärke.

Du guidas av våra föreläsare – i föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av mängder av verktyg och övningar som möjliggör arbetet.

Resultatet är dels kunskap om hur man metodiskt arbetar med implementering av vad varumärket står för, dels en stor mängd övningar att löpande använda i implementeringsarbetet.

Innehåll

 • Att leda implementeringsarbetet
 • Hitta dina ambassadörer
 • Intern lansering
 • Skapa samsyn
 • Konsekvensanalys och åtgärdsplan
 • Metodik
 • Många användbara övningar
 • mm

Pris: 3900 kr inkl tillgång till utbildningsmaterial och verktyg 12 mån från kursstart