Köpvillkor för WonderBrand Academy

Publicerad 2019-12-09 
Gäller bokningar från och med 10 dec 2019.

Tillämpning
Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och WonderBrand AB, (nedan benämnt ”Academy” eller ”vi”) vid anmälan till en kurs.
 

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 20 dagar. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.
 

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med tjugoen (21) dagar före utbildningen återbetalas 85 % av deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega från samma bolag utan kostnad. Eventuell avbokning eller överlåtelse av utbildningsplats meddelas skriftligen till info@wonderbrandacademy.se.  
 

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig och eventuella kollegor, godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på det sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av WonderBrand och dess dotterbolag. Personuppgifter kan också lämnas ut till WonderBrand Academys samarbetspartners för deras användning för marknadsföring, statistik och analys.
 

Tillgång till digitala hjälpmedel
Kursavgiften inkluderar tillgång till digitala hjälpmedel under 12 månader från första föreläsningsdatum. Önskar deltagaren därutöver förlänga denna tillgång sker detta enligt separat överenskommelse mot tillkommande kostnad.
 

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://www.wonderbrand.se/privacy-policy/.