Utbildningen

Ta kontroll över ditt varumärke

Vill du skapa stabil tillväxt? Eller har du behov av att lägga grunden för ett gynnsamt företagsklimat? Kanske behöver du ta kommandot över hur marknadsföring och kommunikation påverkar ert varumärke? Oavsett vad dina mål är, kommer denna utbildning att hjälpa dig att ta kontroll över ditt varumärke.

Utbildningen sker i form av egenstudier på vår digitala plattform. Här guidas du genom hela processen av våra sakkunniga handledare på film, i text och bild.

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler. Du kan välja att antingen köpa alla på en gång eller en och en, efterhand som du kommer framåt i arbetet. Modulerna är fristående från varandra men du behöver göra dem i rätt ordning. Modul 4 kan köpas fristående om varumärkesarbetet har gjorts på annat sätt än genom WonderBrand Academy.

Allra mest ut av utbildningen får du förstås om du genomgår samtliga fyra moduler.

Innehåll

Modul 1 – Diagnos inför ett varumärkesarbete

Ta tempen på varumärket. Undvik gissningar och felaktiga beslut genom att ta reda på så mycket fakta som möjligt.


Beskrivning

Modulen är del 1 av 4 fristående kurser på vägen mot ett starkt och känt varumärke – såväl internt som externt.

Du guidas av våra föreläsare – i film och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden inte bara djup förståelse för vad ett varumärke är utan även verktyg, checklistor och tekniker för såväl faktainsamling som analysarbete.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det digitala verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels förståelse för vilka aspekter som påverkar varumärket, dels möjligheten att under utbildningens gång ta fram en egen diagnos med tillhörande slutsatser.


Innehåll

 • Kap 1 – Vad är egentligen ett varumärke?
 • Kap 2 – Samspelet mellan kultur och kommunikation
 • Kap 3 – Grundläggande diagnosticering
 • Kap 4 – Förståelse för affären
 • Kap 5 – Ägarnas/styrelsens visioner
 • Kap 6 – Att arbeta med arketyper
 • Kap 7 – Ledningens ambitioner
 • Kap 8 – Medarbetarnas preferenser
 • Kap 9 – Den befintliga bilden av varumärket
 • Kap 10 – Identitets- och kommunikationsanalys
 • Kap 11 – Marknadsundersökningar
 • Kap 12 – Omvärldsanalys
 • Kap 13 – Trendspaning
 • Kap 14 – Kommunikativ konkurrentanalys
 • Kap 15 – Positioneringsanalys
 • Kap 16 – Målgruppsanalys
 • Kap 17 – Motkrafter och kommunikativa hinder
 • Kap 18 – Slutsatser
 • Kap 19 – Intern återkoppling till organisationen


Pris:
 2.900 kr ex moms vilket inkluderar tillgång till utbildningsmaterial och digitalt verktyg i 12 mån från kursstart.

Modul 2 – Varumärkesstrategi

Med rätt verktygslåda i grunden – tydliga strategiska direktiv där såväl interna som externa perspektiv ryms – skapas förutsättningar för det som ett starkt och känt varumärke i slutänden handlar om: resultat på sista raden.


Beskrivning

Modulen är del 2 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke – såväl internt som externt. Denna del kräver att modul 1 – Diagnos inför ett varumärkesarbete – är genomförd.

InnehållI denna kurs guidas du genom den första strategifasen, där du lär dig arbeta fram den del av varumärkesstrategin som bland annat omfattar grundläggande värderingar och positionering.

Du guidas av våra handledare – i film och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av olika, möjliga metodiker och en palett av nyttiga verktyg.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det digitala verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels kunskap om hur ett varumärke definieras på ett sätt som gör det relevant och attraktivt såväl i den egna organisationen som för marknaden, dels möjligheten att under utbildningens gång arbeta fram en egen varumärkesstrategi.


Innehåll

 • Kap 1 – Varumärkesstrategiskt arbete
 • Kap 2 – Hygienfaktorer, värderingar och drivkrafter
 • Kap 3 – Dynamik i värdegrunden
 • Kap 4 – Arketyper som varumärkesdefinition
 • Kap 5 – Positionering
 • Kap 6 – Varumärkeslöfte
 • Kap 7 – Interna och externa effekter. Affärsstrategisk påverkan
 • Kap 8 – Strategiska mål med varumärkesarbetet
 • Kap 9 – Varumärkeshierarki
 • Kap 10 – Degenerering
 • Kap 11 – Varumärkesutvidgning och undervarumärken
 • Kap 12 – Namngivning
 • Kap 13 – Employer branding
 • Kap 14 – Juridiska aspekter på varumärken

 

Pris: 2.900 kr ex moms vilket inkluderar tillgång till utbildningsmaterial och digitalt verktyg i 12 mån från kursstart.

Modul 3 – Kommunikationsstrategi

Med hjälp av fem enkla frågor – vem, vad, var, när och hur – kartlägger vi hur kommunikationen ska bära varumärket på bästa sätt och samtidigt uppfylla alla kommunikativa syften och mål.


Beskrivning

Modulen är del 3 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke – såväl internt som externt. Denna del kräver att modul 1 och 2 om diagnostisering och varumärkesstrategiarbete – är genomförda.

I denna utbildningen guidas du genom den del av strategiarbetet som lär dig att komplettera varumärkesstrategin med en hållbar kommunikationsstrategi.

Du guidas av våra handledare – i filmade föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av verktyg och checklistor som underlättar arbetet.

Parallellt med utbildningen arbetar du i det digitala verktyget och fyller i dina egna resultat – från den egna verksamheten eller ett fiktivt case du själv väljer.

Resultatet är dels kunskap om vilka aspekter som påverkar utfallet av såväl intern kommunikation som kommunikation med marknaden. Under utbildningens gång ges du möjlighet att arbeta fram en egen kommunikationsstrategi.


Innehåll

 • Kap 1 – Vad är kommunikation?
 • Kap 2 – Kommunikationens syfte
 • Kap 3 – Intern kommunikation
 • Kap 4 – Kundresan/customer journey
 • Kap 5 – VEM, målgruppsdefinition
 • Kap 6 – VAD, budskapshantering
 • Kap 7 – VAR, kanalval
 • Kap 8 – NÄR, val av tidpunkt
 • Kap 9 – HUR, visuellt och verbalt
 • Kap 10 – Företagsprofilens betydelse


Pris:
2.900 kr ex moms vilket inkluderar tillgång till utbildningsmaterial och digitalt verktyg i 12 mån från kursstart.

Modul 4 – Intern Varumärkesimplementering

Hur får man alla med på tåget? Hur tillämpar vi strategierna i vår externa kommunikation? Utbildningen ger dig verktygen för att själv kunna utbilda dina kollegor i att ”leva” varumärket – uppifrån och ner, inifrån och ut samt idéer om hur man går från ord till handling i marknadskommunikationen.

 

Beskrivning

Modulen är del 4 av 4 fristående utbildningspass på vägen mot ett starkt och känt varumärke – såväl internt som externt. Denna utbildning förutsätter att varumärkes- och kommunikationsstrategi finns och att man är i fas att påbörja implementering. Vi rekommenderar förstås att man inför detta arbete genomgår modul 1- i vår kompletta varumärkesutbildning men metodiken fungerar likaväl i de fall detta arbete är gjort på annat sätt.

I denna utbildningen lär du dig hur man tar ett varumärkesarbete från att vara en pappersprodukt till att bli en del av vardag och verklighet – dels inom organisationen, helt enkelt hur man lever sitt varumärke, dels i den externa kommunikationen.

Du guidas av våra handledare – i filmade föreläsningar och skriftlig form – genom hela processen och får under tiden ta del av mängder av verktyg och övningar som möjliggör arbetet.

Resultatet är dels kunskap om hur man metodiskt arbetar med implementering av vad varumärket står för – internt och externt, dels en stor mängd övningar att löpande använda i det interna implementeringsarbetet.


Innehåll

 • Kap 1 – Intern implementeringsmetodik
 • Kap 2 – Implementeringsövningar
 • Kap 3 – Interior Branding
 • Kap 4 – Extern lansering
 • Kap 5 – Checklistor för namnbyte eller adressändring
 • Kap 6 – Marknadsplanering

 

Pris: 2.900 kr ex moms vilket inkluderar tillgång till utbildningsmaterial och digitalt verktyg i 12 mån från kursstart.

Kontakta Oss

Nyfiken på att höra mer eller har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig!