Om utbildningen

Oavsett om ditt mål är att skapa tillväxt, lägga en grund för ett gynnsamt företagsklimat eller ta kommandot över hur marknadsföring och kommunikation påverkar varumärkeslöftet, är denna utbildning helt rätt.

Utbildningen sträcker sig över ca tre månader. Under denna tid varvar du föreläsningar (tre heldagstillfällen) med repetition och eget arbete på den digitala plattformen. När du kör fast finns vi snabbt och enkelt att nå på mail.


Se kommande kursstarter
 

Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer eller har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Innehåll

 

Del 1; Förberedande diagnosarbete

Utbildningens första kurstillfälle handleder dig så att du med research, analys och slutsatser kan arbeta fram ditt företags varumärkesdiagnos. Diagnosen tar hänsyn till både det interna som externa perspektivet och ligger till grund för kommande strategiska beslut.

Heldagsföreläsning/workshop (9-16) inkl lunch och fika

 • Vad är ett varumärke; nomenklatur och begreppsförvirring
 • Samspelet mellan kultur och kommunikation
 • Diagnosticering (kartläggning av ägardirektiv, interna preferenser, extern bild, omvärldspåverkan och trender).

Under detta utbildningspass inkluderas även varumärkets juridiska aspekter. Denna del av utbildningen är framtagen i samarbete med juristbyrån Freja Partner.

Efter föreläsning öppnas tillgång till den digitala plattformen med dokumenterad information, mallar samt checklistor.

Del 2; Varumärkesstrategi och intern implementering

Utbildningens andra kurstillfälle guidar dig genom den första strategifasen, där du lär dig arbeta fram den del av varumärkesstrategin som bland annat omfattar grundläggande värderingar, och positionering. Vidare utbildas du i implementeringsmetodiker och utbildningsmetoder. Syftet är få alla med på tåget. Utbildningen ger dig verktygen för att själv kunna utbilda dina kollegor i att ”leva” varumärket – uppifrån och ner, inifrån och ut.

Heldagsföreläsning/workshop (9-16) inkl lunch och fika

 • Grundläggande värderingar
 • Arketyper
 • Positionering
 • Varumärkeslöfte
 • Strategiska mål med varumärkesarbetet
 • Varumärkeshierarki
 • Affärsstrategiskt påverkan
 • Intern implementeringmetodik

Efter föreläsning öppnas tillgång till den digitala plattformen med dokumenterad information, mallar samt checklistor.

Del 3; Kommunikationsstrategi

Tredje och sista föreläsningstillfället ägnas åt kommunikationsstrategin. Med hjälp av fem enkla frågor – vem, vad, var, när och hur – kartlägger vi hur kommunikationen ska bära varumärket på bästa sätt och samtidigt uppfylla alla kommunikativa syften och mål.

Heldagsföreläsning/workshop (9-16) inkl lunch och fika

 • Vad är kommunikation?
 • Målgruppssegmentering och personas
 • Intern kommunikation
 • Varumärkesbärande budskap
 • Kanalval
 • Marknadsplanering
 • "Timing is everything"
 • Visuella och verbala varumärkesbärare

Efter föreläsning öppnas tillgång till den digitala plattformen med dokumenterad information, mallar samt checklistor.

Resultat efter utbildningen

En komplett strategi

Utbildningsdeltagare uppmanas att under utbildningens gång arbeta parallellt med framtagning av det egna företagets varumärke. Efter sista föreläsningen har du flera månader på dig att slutföra den strategi du arbetar med.

Användbara verktyg

I utbildningen ingår ett antal effektiva verktyg som underlättar den interna implementeringen.

Övergripande kunskap

Kanske viktigast av allt - du har under utbildningen skaffat dig värdeull kunskap om varumärkesstrategisk utveckling, sett ur ett mer holistiskt perspektiv; de värderingar kulturen baseras på, den varumärkesbärande kommunikationen, några juridiska tips att ta med på resan och insikt i en beprövad process som fungerar.