Ola Kjellman, VD och delägare på VBK

Min upplevelse är att WonderBrand är proaktiva, kunniga och tillmötesgående. De har inte bara hjälpt oss att tänka nytt och rätt – utan också synliggjort delar som vi inte tidigare sett. Det är viktigt i ett långsiktigt och hållbart varumärkesarbete.

WonderBrand har en hög servicenivå där man snabbt och okomplicerat svarar på frågor, funderingar och med flexibilitet möter det vi efterfrågar. De kommer även med idéer och förslag på hur vi kan utveckla lösningar och alltid ligga ett halvt steg före.

Min upplevelse är att WonderBrand har hög kompetens inom varumärkesstrategiskt arbete och den samlade bilden är att de vet vad de pratar om. Detta har inte minst visat sig i deras leverans och hur uppdragen genomförts. För oss på VBK har det resulterat i nya verktyg för vårt fortsatta arbete med varumärket, såväl på strategisk som operativ nivå – vilket är en förutsättning för att nå fortsatt framgång.
 
Läs fler