Maria Stjernros, Marknadschef på Stora Teatern

Vi gjorde en varumärkesbok tillsammans med WonderBrand men vi gick även igenom värderingar, varumärkeslöfte, visioner och strategier. Grundtanken var att få ihop all personal så att alla satt i samma båt och hitta ett utgångsläge som alla kunde jobba mot. Vi ville få ihop personalen och arbeta internt innan vi började jobba externt. Det var grunden till vårt samarbete.

Att arbeta med WonderBrand var klanderfritt. Det var helt perfekt. Min upplevelse av deras kompetensnivå inom varumärkesstrategiskt arbete är utan anmärkning. Jag tycker verkligen att de levde upp till det. Det är svårt när det ska komma in en extern part som ska tycka om något som man själv brinner för, man är skeptisk från början, framför allt medarbetarna var skeptiska, men det lyckades de med fantastiskt för det var såklart vissa utmaningar med att få in alla i en båt. WonderBrand hjälpte till i det på ett utmärkt sätt och utförde uppdraget mycket väl.

Det är cirka sju år sedan vi utförde arbetet nu, och varumärkesboken håller absolut högsta standard än idag. Man trodde kanske att man skulle glömma av den och inte använda det materialet men det lever i varenda medarbetare. Det har gått väldigt bra för oss, vi har haft succé 7 sju år i rad och det är WonderBrands arbete som lagt grunden till det. Vi skördar vårt varumärke. Vi skördar framgångar av det arbete vi gjorde fortfarande, varje år. Det trodde man inte då, utan man tänkte att det kanske skulle bli en skrivbordsprodukt men så var det inte. Det var viktigt. Nu sitter det i varje medarbetares själ vilka vi är och när det kommer in nya medarbetare känner de vad vi andas och vad vi står för.

Det jag tycker var unikt med WonderBrand var att de på något sätt levde sig in i vårt varumärke på ett naturligt sätt och lyckades verkligen fånga upp vad kärnan var, och det var framgångsreceptet. De försökte inte hitta på något eget om vad de tyckte att vi skulle vara utan de lyssnade in vad vi ville vara och hjälpte oss att komma dit.
 
Läs fler