Eva-Karin Dahl, HomeMaid

Vi anlitade WonderBrand för att ta fram en gemensam värdegrund för företaget. Denna blev basen för varumärket som förnyades, förstärktes och renodlades. Att ta utgångspunkt i det som är det viktigaste för kunden är självklart. Hur man omsätter detta till ”varumärkesspråk” och sedan kombinerar det med faktorer som ger internt driv är det svåra. WonderBrand är riktigt, riktigt duktiga på detta! De är dessutom noggranna, smidiga och snabba.
Läs fler