Daniel Nord, FOJAB

Vi har gjort några olika delar med WonderBrand. Vi startade med en varumärkesdiagnos som utmynnade i en rapport. Därefter hjälpte de till i ett arbete om företagets vision och sedan tog vi fram en varumärkesstrategi samt en kommunikationsstrategi.

WonderBrand är jättebra att arbeta med. De är väldigt professionella och jag tycker att det gick jättebra. Det var spännande och värdefullt för organisationen, vi har inte gjort något sådant tidigare och det väcker många frågor och tankar som lever än idag som vi arbetar med. Nu har vi anställt en HR-chef som har läst igenom diagnosen och hon tycker att det är viktigt material som vi ska fortsätta arbeta med.

Jag tycker att kompetensnivån inom varumärkesstrategiskt arbete är hög. Som sagt så har vi inte gjort något liknande tidigare så vi hade mycket att lära oss. Hade vi gjort det igen nu så kanske vi hade börjat på en annan nivå. Det var en anpassad nivå utifrån vad som kom fram i diagnosen och WonderBrand utgick ifrån den så att det blev rätt nivå. Diagnosen utgjorde ett bra underlag att utgå från, och jag tycker att WonderBrand utförde uppdragen mycket bra.

Som resultat av uppdragen blev WonderBrand en stor del i vårt arbete. Vi började från botten med diagnosen och sedan kopplade den andra byrån på och nu jobbar vi mycket med implementering av det grafiska, och det tog vi fram utifrån varumärkes- och kommunikationsstrategin. Vi utgår från strategierna i vår kommunikation och de är med i affärsplaner och så vidare. Det finns mycket nytta att dra av det i många delar av företag på en strategisk nivå.

Jag skulle vilja trycka på att diagnosdelen var väldigt bra för oss, så om man ska skicka en hälsning till andra företag så är det ”fuska inte med den”.

 

Läs fler