Anna Swedestam, NTF Väst/Stora Holm Trafikövningsplats

Med fingertoppskänsla och en stor lyhördhet gjorde Wonderbrand underverk när våra två verksamheter skulle utarbeta en gemensam plattform och kärnvärden att verka utifrån. Eftersom vi inte hade någon vana av att arbeta på det här sättet eller tänka i dessa banor, så var förhoppningarna inte så stora att vi skulle kunna hitta gemensamma nämnare som skulle definiera oss och på så sätt stärka varumärket. Men med sin stora skicklighet lotsade Gitta oss genom övningar och diskussioner och levererade sedan något som vi, tvärtemot tidigare farhågor, alla kände igen oss i och kunde stå bakom. Och nu följer det oss i arbetet då vi alltid har detta att luta oss tillbaka mot, i vår kommunikation och i våra beslut. Det har helt klart stärkt oss som organisation.
Läs fler