Anmälan

Under föreläsningsdagarna diskuteras aldrig frågor som berör deltagarnas bolag och varumärken - allt för att säkerställa sekretess. Allt arbete med det egna varumärket sker på hemmaplan på den digitala plattformen.

Ja, ibland är det faktiskt möjligt. Ta kontakt med oss, så gör vi allt vi kan för att lösa det så bra som möjligt för dig.

Varumärkesarbete grundar sig i kombinationen mellan kultur och kommunikation - och detta har ju alla bolag, så svaret är ja, utbildningen är lika relevant, oavsett bolagsstorlek, bransch eller målgrupp.

Alla! I denna lösning har vi möjlighet att göra vissa anpassningar, så hör av dig till oss på info@wonderbrandacademy.se, så hittar vi tillsammans en optimal lösning.

Praktiska frågor

Denna fråga går tyvärr inte att svara på, då det beror helt på ditt syfte med utbildningen. Om du fullföljer WonderBrand Academy och parallellt arbetar med ditt bolags varumärkesstrategiska arbete på plattformen, kan arbetet mellan föreläsningarna vara omfattande, men då mer riktat mot ditt företag än som en del av utbildningen. Om du går utbildningen i syfte att själv kunna arbeta som konsult, är din egen studietid helt beroende av dina förkunskaper. Vi är ledsna att det inte går att lämna ett bra svar på denna fråga...

Nej, tvärtom. Vi ser helst att deltagarna lämnar datorerna hemma och vid behov antecknar för hand. Allt som gås igenom under föreläsningen finns också på den digitala plattformen, så på många sätt är anteckningar överflödiga.

De börjar alltid kl 09.00 och slutar 16.00. Dessa tider har vi valt för att i möjligaste mån se till att du hinner resa till och från under dagen och slippa övernattningskostnader.

Antalet deltagare varierar från gång till gång; oftast 6-30 personer.

Efter utbildningen

Ja – och nej. Den utbildning du får är gedigen och den kan ingen ta ifrån dig. Däremot är plattformens mallar anpassade för att du i samband med utbildningen parallellt ska kunna ta fram strategin. Denna fördel får du inte med dig i din konsultverksamhet. Den allra bästa lösning vi kan tänka oss är om du och din kund går utbildningen tillsammans! Om du hör av dig till oss, kan ni i de allra flesta fall erbjudas priset för två deltagare, trots att ni inte är från samma företag.

Du har tillgång till denna under 12 månader från din första föreläsningsdag. Om du därefter känner att du vill ha fortsatt access, går det att förlänga till en mindre kostnad.

Självklart! Under förutsättning att du deltagit på samtliga tre föreläsningar, får du dels ett intyg som beskriver utbildningens innehåll, dels ett diplom som kan göra kollegorna avundsjuka.

När du har diplomet i din hand, är chansen stor att du också har en mer eller mindre färdig varumärkesstrategi som vuxit fram under utbildningen. Då börjar det verkliga arbetet! Medarbetare ska ombord på tåget och kunder ska få en ny känsla. Efter examinationen har ni ytterligare ca nio månaders full och fri tillgång till allt digitalt material, för att fortsätta er resa.

Betalning

I utbildningsavgiften ingår lunch under föreläsningsdagarna och förstås, fika, frukt och förfriskningar som behövs för att hålla energin på topp.

Ja, fast inte som litteratur i traditionell mening i form av böcker. All dokumentation finns på den digitala plattformen.

Nej, det gör det inte. Eftersom WonderBrand Academys utbildningar hålls på flera olika ställen i landet, strävar vi också efter att hålla nere dina resekostnader.

Tyvärr inte. Alla utbildningar betalas mot faktura, senast 20 dagar före kursstart.

Fakturan mailas till den e-postadress du fyllde i när du anmälde dig. Skräpkorgen, kanske? Om du inte hittar den - hör av dig, så löser vi en ny.

Utbildningsavgiften ska vara betald senast 20 dagar före kursstart. Om vi måste påminna dig behöver vi tyvärr ta ut förseningsavgift, och det är ju onödigt.

Javisst. Du kan läsa mer på Skatteverkets webbplats: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/utbildning.4.7459477810df5bccdd4800015174.html

Övriga frågor

Först och främst hoppas vi att du kryar på dig! Därefter slår du oss en signal på 031-711 79 20 eller mailar oss på info@wonderbrandacademy.se, så hittar vi den bästa lösningen för dig. Om du har läkarintyg har du rätt till återbetalning. Kanske har du en kollega som kan och vill ta över din plats? I vissa fall kan vi kanske hitta en plats på en annan kursstart? Vi är flexibla och lösningsorienterade!

Du hör av dig till oss på info@wonderbrandacademy.se eller 031-711 79 20 så vi inte behöver vara oroliga och undra vart du tagit vägen.

Du hör av dig till oss på info@wonderbrandacademy.se så snart som möjligt. Om det är mer än 20 dagar kvar till kursstart, återbetalas 85 % av den totala avgiften. Om det är mindre än 20 dagar kvar, krävs läkarintyg för att återbetalning ska vara möjlig.

Nja... om du har tur, så kanske. För att inte våra deltagare ska behöva resa till oss, flyttar sig våra utbildningar runt om i Sverige. Det innebär att sannolikheten att samma föreläsning hålls på din hemort inom kort är relativt liten. Om den däremot hålls i en närbelägen stad och du har lust att ta dig dit, då kommer vi göra allt vi kan för att lösa detta. Bara hör av dig till oss.

Vårt utbildningsprogram rullar med många kursstarter under såväl vår- som höstterminen. När vi däremot kommer tillbaka till din hemort är svårt att svara på. Hör gärna av dig till oss, så kanske vi vet mer än vad som finns utannonserat.

Kontakta oss

Nyfiken på att höra mer eller har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Josephine Melino

0738-73 15 13
E-post